ἐμπλήκτου

ἔμπληκτος
stunned
masc/fem/neut gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • пакостивыи — (2*) пр. Причиняющий вред, делающий зло: аще кто пакостивъ [в др. сп. прекостивъ] и на‹пра›сно ѿрѣваѥть ст҃хъ силъ гла(с). свѣдѣтельствѹ˫а неѹполѹчено гл҃ть (ἐριστικῶς) ГА XIV1, 187б; ѥлико же бѣаше ˫авѣ. пакостивы˫а воины. и воеводъ ѹжасенье… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • плѧсьць — ПЛѦСЬЦ|Ь (7*), А с. Плясун, танцовщик: iли игрищемъ старѣишина… iли свирець… iли плѧсець… или прѣстануть ѿ таковыхъ. аще лi же ни да ѿвергуть(с). (τοῖς σκηνικοῖς καὶ μίμοις) КР 1284, 51а; всѧкъ же съгрѣша˫аи и ка˫асѧ. при˫атъ да бѹде||ть. въ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.